Mr Jon KaneMedium member since April 2022

·

Mr Jon Kane

Mr Jon Kane

Motion Artist for the Digital Renaissance & NFT enthusiast crafting timeless works of magical realism through lenses, light and raw data.